Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

23.1) Proksimalt et transversalt plan to fingerbredder over basis patellae og distalt af et plan igennem tuberositals tibiae 23.2) Genu valgum: kalveknæ.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "23.1) Proksimalt et transversalt plan to fingerbredder over basis patellae og distalt af et plan igennem tuberositals tibiae 23.2) Genu valgum: kalveknæ."— Præsentationens transcript:

1 23.1) Proksimalt et transversalt plan to fingerbredder over basis patellae og distalt af et plan igennem tuberositals tibiae 23.2) Genu valgum: kalveknæ Genu varum: hjulben 23.3) Afgrænsning: Opadtil og lateralt: senen fra m. biceps femoris Opadtil og medialt: senen fra m. semitendinosus med underliggende m. semimemmranosus. Nedadtil: af de to bug fra m. gastrocnemius Nedadtil og lateralt: m. plantaris. Fedtvæv, n. ischiadicus’ to endegrene (n. peroneus communis og n. tibialis) Vasa poplitea med endegrene og lymphonodi popliteales. 23.4) Articulatio genus, synovialt sammensat led modificeret hængselled. 23.5) Pars femoropatellaris: leddet mellem femur (fascies patellaris femuris) og patella (fascies articularis patellae) Pars femorotibialis medialis et lateralis: leddet mellem condylus medialis et lateralis og fascies articularis superiores på tibiae og meniscus medialis et lateralis. 23.6) Fleksion – ekstension, fleksionsrotation. 23.7) Det dislokeres (under musklens kontraktion) pga. m. quadricep’s skrå retning. Modvirkes af: m. vastus medialis der når ned til patellas mediale kant, af den prominerende laterale femurcondyl og af det mediale retinaculum patellae. 23.8) Se 23.5 23.9) Lig. cruciatum anterius: fæstnet til area intercondylaris anterior mellem de forreste ender af menisci. Rettet skråt op bagud lateralt for at fæstne for den laterale femurkondyl ved dens bageste rand. Det hindrer leddets bagudglidning af femur i forhold til tibia. Lig. cruciatum posterius: fæstnet til den bageste del af area intercondylaris posterior hvor den så er rettet skråt fremad, opad og medialt hvor den er hæftet på lateralsiden af den mediale femurkondyl. Det hindrer femur at glide forover i forhold til tibia. 23.10) Lig. collaterale tibiale: 15 mm bred, udspringer ved epicondylus medialis. De dybe strøj ligger indvævet i kapslen og er fæstnet til medialkanten af menisken og og til condylus medialis tibiae. De lange superficielle strøg spænder sig over semimembranosus-senen for at hæfte sig facies medialis tibiae distalt for kondylens ledflade. Lig. collaterale fibulare: strejformet bånd, hæfter proksimalt på epicondylus lateralis og distalt til caput fibulae. Det er adskilt fra kapslen ved popleteus senen. 23.11) Længdeforlæbne fibre som er deriveret fra m. quadriceps femoris som forløber omkring patellae og fæstner sig på skinnebenscondylerne. 23.12) Ligamenter og forbipasserende sener. Quadricepssenen som fortsætter i lig. patellae, retinaculum patellae mediale et laterale, tractus iliotibialis, m. popliteus, lig. popliteum obliquum, lig popliteum arcuatum,

2 23.13) Plica synovialis infrapatellaris er en tynd fold, hvis spids er tilhæftet forkanten af fossa intercondylaris femoris, mens basis er fæstnet til knæskallens bagflade og area intercondylaris anterior. 23.14) Corpus adiposum infrapatellare er en stor, kileformet fedtpude, som ligger mellem de forreste ledender og lig. Patellaae. Det ligger subsynovialt, altså mellem synovialismembranen og den fibrøse kapsel. Plica alaris er en vingeformet fold, der på hver side fra plica synovialis infrapatellaris divergerer til knæskallens siderand. 23.15) De største omslagsfolder i knæet er synovialismembranen på femur, som måler 1 cm. 23.16) - Bursa eller recessus suprapatellaris - recessus subpopliteus - (bursa m. semimembranosi og bursa subtendinea m. gastrocnemii medialis kan også kommunikere med knæleddet). - Under caput laterale m. gastrocnemii og ved bicepssenens insertion på caput fibulae findes også regelmæssigt en lille bursa. - Bursa subcutanea prepatellaris - Bursa subcutanea infrapatellaris - Bursa subcutanea tuberositas tibiae - Bursa infrapatellaris´profunda 23.17) Articulatio tibiofibularis : lille glideled, dannes mellem condylus lateralis tibiae og caput fibulae, ledkapslen er stram og forstærket på for og bagside. 23.18) At knæet kan overstrækkes vil sige at man uden brug af m. quadriceps stå op. Det tjener som en muskelenergibesparende egenskab. Det ledsages af en lille indadrotation af femur, som skyldes, at den forreste del af den mediale femurkondyl i et område lige foran fossa intercondylaris rammer en lille kam på den forreste del af den mediale tibialflade, hvorved femur tvinges i indadrotation. M. popliteus er placeret således at den kan låse knæet op igen. 23.19) Indadrotation: pes anserinus musklerne sammen med m. semimembranosus. Udadrotation: m. biceps og tractus iliotibialis. Fleksion: Ekstension:


Download ppt "23.1) Proksimalt et transversalt plan to fingerbredder over basis patellae og distalt af et plan igennem tuberositals tibiae 23.2) Genu valgum: kalveknæ."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google