Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Mette Vedelsby & Leif Vejbæk Haslevseminarium 2008 Hvad er et matematikprojekt i.flg. studieordningen I studieordningen for matematik på Haslev Seminarium.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Mette Vedelsby & Leif Vejbæk Haslevseminarium 2008 Hvad er et matematikprojekt i.flg. studieordningen I studieordningen for matematik på Haslev Seminarium."— Præsentationens transcript:

1

2 Mette Vedelsby & Leif Vejbæk Haslevseminarium 2008 Hvad er et matematikprojekt i.flg. studieordningen I studieordningen for matematik på Haslev Seminarium står der bl.a.:  Projektopgaver og andet skriftligt arbejde:  I løbet af studiet udarbejder den studerende 4 projektopgaver med refleksioner over et matematisk (evt. flere) emne både fagligt og didaktisk. Et af de tre første projekter kan præsenteres mundtligt.  Det fjerde projekt danner baggrund for den didaktiske del af den mundtlige eksamen.

3 Mette Vedelsby & Leif Vejbæk Haslevseminarium 2008 Hvad er et matematikprojekt i.flg. studieordningen  Projektrapporterne kan udarbejdes individuelt eller af grupper på højst tre. - BEMÆRK  De tre første projektopgaver godkendes af underviserne. Eksamensprojektets emne/problemformulering godkendes af læreren senest 1. marts i eksamensåret og afleveres på den af Seminariet fastsatte dato omkring 1. maj.  Det fastslås at projektarbejderne skal indeholde både matematisk teori og matematikundervisning med tilhørende overvejelser over hvad, hvorfor og hvordan. Matematik og fagdidaktik skal således indeholdes i rapporterne samtidig med at hele folkeskoleforløbet dækkes.

4 Mette Vedelsby & Leif Vejbæk Haslevseminarium 2008 Hvad er et matematikprojekt i.flg. studieordningen Projektopgaverne skal tilsammen indeholde eksempler på : brug af informations- og kommunikationsteknologi brug af informations- og kommunikationsteknologi undervisningsmaterialer udarbejdet af den studerende selv materiale til differentiering af undervisning og evaluering elementer af tværfaglig undervisning mundtlighed i matematikundervisningen planlægning, materialer og evaluering af et gennemført undervisningsforløb

5 Mette Vedelsby & Leif Vejbæk Haslevseminarium 2008 Matematikprojekt ~ indhold Helt centralt skal der arbejdes med folkeskolerelevant matematik. Det kan være et undervisningsforløb, gennemgang af et emne i løbet af skoletiden, undersøgelser af lærebøger etc. Et undervisningsforløbet kan være et rent matematikforløb, men det kan også være et tværfagligt forløb/projekt, men matematik skal indgå med stor vægt. indgå med stor vægt. Forløbet kan være detaljeret udarbejdet til nogle få timer eller mere oversigtspræget til et længere forløb. Undervisningsmaterialet til forløbet kan være direkte hentet fra lærebøger eller selvstændigt udarbejdet materiale eller et sted der i mellem. I alle tilfælde skal overvejelser over hvorfor netop dette mellem. I alle tilfælde skal overvejelser over hvorfor netop dette materiale er valgt være indeholdt i rapporten. Dette uv-materiale (undersøgelse) er at opfatte som et bilag til selve rapporten.

6 Mette Vedelsby & Leif Vejbæk Haslevseminarium 2008 Matematikprojekt ~ indhold  Dernæst er det vigtigt at rapporten indeholder relevante didaktiske overvejelser over det valgte forløb.  Undervisningens og materialets egnethed til at opfylde de fastlagte mål for undervisningen og opfyldelse af målene i faghæftet for matematik ”Fælles Mål” skal således behandles.

7 Mette Vedelsby & Leif Vejbæk Haslevseminarium 2008 Matematikprojekt ~ indhold Endelig skal den anvendte eller behandlede matematik sættes ind i en seminariefaglig sammenhæng. Folkeskoleemnerne skal relateres til de emner, der behandles i seminariets matematikundervisning. Du/I skal kunne sætte rapportens matematiske indhold ind i en seminariefaglig sammenhæng, vise overblik og demonstrere dybere kendskab til matematiske de hovedområder, der fremgår af studieordningen.

8 Mette Vedelsby & Leif Vejbæk Haslevseminarium 2008 Matematikprojekt ~ Rapporten Rapporten skal indeholde en beskrivelse af forløbet og de overvejelser, der ligger bag undervisningsmaterialet.  Den skal indledes med den problemformulering/emnebegrundelse, der udarbejdes og godkendes på et tidligt tidspunkt.  Dernæst skal der være en beskrivelse af, hvordan forløbet passer ind i fagbeskrivelsen for matematik - hvilke punkter bliver behandlet.  Endvidere skal den indeholde overvejelser over i hvilken sammenhæng forløbet tænkes placeret og hvad formålet med forløbet er.  Husk at påføre titel, hvem der har udarbejdet rapporten og vejleder på forsiden af rapporten.  Husk litteraturliste. Husk at anvende henvisninger i rapporten.  Om der er en problemformulering eller en emnebegrundelse eller evt. begge i rapporten afhænger af den skriftlige udformning. Det er ikke alle overvejelser over matematikundervisning, der kan have egentlig problemkarakter.

9 Mette Vedelsby & Leif Vejbæk Haslevseminarium 2008 Matematikprojekt ~ Rapporten Derudover skal der indgå overvejelser over nogle af følgende spørgsmål :  formålet med forløbet i relation til folkeskolens formål?  hvorfor er det pågældende emne med i folkeskolens matematikundervisning?  er forløbet anvendeligt i et tværfagligt samarbejde?  er der gode muligheder for at lave differentieret undervisning? (giv evt. forslag til hvordan der kan differentieres)  kan IT inddrages? Hvordan?  er forløbet velegnet til evaluering? Hvorfor? Hvordan?  er der praktiske anvendelser?


Download ppt "Mette Vedelsby & Leif Vejbæk Haslevseminarium 2008 Hvad er et matematikprojekt i.flg. studieordningen I studieordningen for matematik på Haslev Seminarium."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google