Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

BYGHERRE BYGHERRERÅDGIVER TOTALRÅDGIVER Kick-off brugerrunde 2 august 2015.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "BYGHERRE BYGHERRERÅDGIVER TOTALRÅDGIVER Kick-off brugerrunde 2 august 2015."— Præsentationens transcript:

1 BYGHERRE BYGHERRERÅDGIVER TOTALRÅDGIVER Kick-off brugerrunde 2 august 2015

2 BYGHERRE BYGHERRERÅDGIVER TOTALRÅDGIVER Den overordnede logistikløsning Er bl.a. foretaget på baggrund af business casen. Varemodtagelse Kasser på transportvogne Linned i burvogne og kasser Mad i madvogne Store varer i burvogne Horisontal transport Kasser på transportbånd Madvogne med AGV Casecarts med AGV Burvogne med AGV / manuel Vertikal transport Kasser i miniload Madvogne med elevator Casecarts med elevator Burvogne med elevator Intern transport Blodprøver i pusterør Blodprodukter i rørpost

3 BYGHERRE BYGHERRERÅDGIVER TOTALRÅDGIVER Principper

4 BYGHERRE BYGHERRERÅDGIVER TOTALRÅDGIVER Forbrugsvarer Forbrugsvarer leveres fra et centralt regionslager til varemodtagelsen på Nyt OUH. Fra varemodtagelsen distribueres varerne videre til de decentrale depoter i afdelingerne via transportbånd og miniloads.

5 BYGHERRE BYGHERRERÅDGIVER TOTALRÅDGIVER Medicin Medicin leveres som dosisdispenseret medicin fra hovedapoteket i servicebyen til afdelingerne via kasser. Dosisdispenseret medicin modtages via miniload og opbevares i aflåste medicinskabe i ren zone i afdelingen.

6 BYGHERRE BYGHERRERÅDGIVER TOTALRÅDGIVER Sterilvarer Sterilvarer leveres til den enkelte operationsgang via AGV fra den centrale genbehandlingsenhed, som er placeret i Servicebyen. Sterile flergangsartikler, enkeltpakket udstyr og sterile engangsartikler sampakkes i casecarts til den enkelte operation. En casecart kan indeholde instrumenter til flere operationer.

7 BYGHERRE BYGHERRERÅDGIVER TOTALRÅDGIVER Patient- og sengelinned Patient- og sengelinned leveres afdelingspakket fra regionsvaskeriet. Linned leveres i kasser via miniload. Puder og dyner leveres i plastemballage fra regionsvaskeriet.

8 BYGHERRE BYGHERRERÅDGIVER TOTALRÅDGIVER Bespisning Mad leveres som fortilberedt/præfabrikeret mad fra et centralt produktionskøkken (regionskøkken) i vogne til varemodtagelsen. Eksterne leverandører leverer frost- og kølevarer (fx mejeri produkter) og kolonialvarer direkte til varemodtagelsen. Herfra transporteres madvarerne til centralkantine og til etagekøkkener med AGV.

9 BYGHERRE BYGHERRERÅDGIVER TOTALRÅDGIVER Blodprøver og øvrige prøver Interne blodprøver fra sengeafdelinger, central prøvetagningsenhed og øvrige områder transporteres automatisk til laboratoriet med pusterør eller i kasse, registreres automatisk og indgår direkte i laboratoriets analyseflow. Øvrige prøver fra afdelingerne (f.eks. urin, patologiske prøver m.v.) sendes enten med rørpost eller i kasse fra uren zone via returelevatoren) Eksterne blodprøver fra andre sygehuse, lægepraksis, mm. ankommer med bil til laboratoriets prøvemodtagelse, hvor de pakkes ud, registreres og derefter indgår i laboratoriets analyseflow.

10 BYGHERRE BYGHERRERÅDGIVER TOTALRÅDGIVER Blodprodukter Blodposer og andre blodprodukter til afdelingerne leveres fra blodbanken via rørpost. Blodposer fra Nyt OUHs donortapning modtages fra blodtapningsstedet og lagres i blodbanken. Donorblodposer fra eksterne blodtapningssteder (andre sygehuse) modtages i lastbil eller Blodbussen ved laboratoriets blodbank.

11 BYGHERRE BYGHERRERÅDGIVER TOTALRÅDGIVER Personalebeklædning Personalebeklædning leveres fra regionsvaskeriet. Der etableres central placerede uniformsudleveringssteder og afleveringsstationer ifm. garderoberne i kælderen til urene uniformer.

12 BYGHERRE BYGHERRERÅDGIVER TOTALRÅDGIVER Senge Gående patienter indlægges i seng, som står klar på patientstuen. Patienter fra FAM, som skal indlægges, transporteres i senge fra FAM til sengeafsnit. Patienter fra FAM sengeafsnittet overflyttes til stamafdeling i egen seng. Tom seng fra patientstuen tages med og afleveres i FAM, som erstatning for sengen med patienten. Hvis der er behov for en ny tom seng i FAM sengeafsnittet eller på sengeafdelingen rekvireres denne fra sengeopstillingen/depotet i servicebyen. I forhold til vask af senge forudsættes der en kombination af manuel aftørring på stuen (dagligt), manuel rengøring på stuen (efter hver patient) og automatiseret sengevask i en central sengevask i servicebyen (periodisk hver 14. dag og ved synlig forurening)

13 BYGHERRE BYGHERRERÅDGIVER TOTALRÅDGIVER Mobilt udstyr og hjælpemidler Ud fra konceptet for ikke stationært udstyr disponeres med depoter på 4 niveauer (lokaldepot på afsnit/afdeling, nærdepot i klyngen, fællesdepot øst/vest og fjerndepot i Servicebyen/ eksternt) ud fra minimums mængder og rettidig tilgængelighed. Udstyr skal være, hvor opgaven er. Der disponeres rengørings/vaske faciliteter på 3 niveauer (afdeling, øst/vest og serviceby/eksternt) ud fra mængden/volumen/flow af artikler og specialer.

14 BYGHERRE BYGHERRERÅDGIVER TOTALRÅDGIVER Affald Affald og urent linned kildesorteres i de forskellige fraktioner på afdelingerne og transporteres til Servicebyen i kasser via dedikerede returelevatorer og transportbånd. I servicebyen udsorteres og tømmes kasserne automatisk i containere. Dagsrenovation og urent linned og beklædning komprimeres. Fyldte affaldscontainere køres ud til afhentning i varegård.


Download ppt "BYGHERRE BYGHERRERÅDGIVER TOTALRÅDGIVER Kick-off brugerrunde 2 august 2015."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google