Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

KNÆK KODEN Det samfundsfaglige område Opgaveformulering 1 - Frivillighed.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "KNÆK KODEN Det samfundsfaglige område Opgaveformulering 1 - Frivillighed."— Præsentationens transcript:

1 KNÆK KODEN Det samfundsfaglige område Opgaveformulering 1 - Frivillighed

2 Giv en karakteristik af den danske velfærdsmodel, med inddragelse af de tre forskellige velfærdsmodeller. Redegør herefter for begrebet frivillighed. Undersøg hvorfor der i de senere år har været større fokus på frivillighed og hvorledes frivillighed indgår eller eventuelt kan indgå i den danske velfærd. Diskuter for og imod at lade frivillighed udgøre en større del af den danske velfærd i fremtiden. Inddrag forskellige politiske synspunkter til emnet. Husk at læse opgaveformuleringen godt igennem

3 Hvad går opgaven ud på? Redegørelse: At beskrive den danske velfærdsmodel ved hjælp af de tre velfærdsmodeller: Den skandinaviske (universelle), den liberale og den kontinentale. Forklare, hvad der forstås med begrebet frivillighed. Analyse: Give svar på, hvorfor der i disse år tale mere om frivillighed end tidligere, og give konkrete eksempler på, hvor der allerede i dag bruges frivillighed indenfor den danske velfærd og forslag til, hvor mere frivillighed kan anvendes i fremtiden. Diskussion: Give et nuanceret bud på, hvad der kan være af fordele og ulemper ved at bruge mere frivillighed i den danske velfærd. Inddrage synspunkter fra forskellige aktører, der kan vise, at der er forskellige holdninger til brugen af frivillighed.

4 Faglige elementer Velfærdsmodeller Begrebet frivillighed Hvad udfordrer den danske velfærd (fx demografi, globalisering, individualisering osv.) Politiske partier og evt. ideologier (som baggrund for forskellige politiske holdninger) Argumentation Kildesøgning og kildeanvendelse Metode: Kvantitativ, kvalitativ, komparativ og kildekritik. Generelt: Brug af relevante fagbegreber, når muligt.

5 Redegørelse Giv en karakteristik af den danske velfærdsmodel, med inddragelse af de tre forskellige velfærdsmodeller. Redegør herefter for begrebet frivillighed. Hint: Forklar via konkrete eksempler, hvilken type model vi har i DK, og kom fx ind på, hvor vi adskiller os fra de andre modeller og på hvilke områder vi evt. har lidt af den liberale eller kontinentale model. Definer begrebet frivillig – med fokus på, hvordan frivillighed skal forstås i forhold til velfærdsopgaverne. (Lad fx være med at tale om frivillige sportstrænere!) Relevante kilder kan findes her: I-bogens kapitel 7: Velfærdssamfundet samt noter og materiale fra undervisningen, evt. synopsis fra samfundsfagligt område i november og egen informationssøgning.

6 Analyse Undersøg hvorfor der i de senere år har været større fokus på frivillighed og hvorledes frivillighed indgår eller eventuelt kan indgå i den danske velfærd. Hint: Kom ind på, hvilke udfordringer/pres den danske velfærdsmodel er under. Her kan der evt. være særlig fokus på, at det er kommunerne, der er under pres – og som derfor tænker i retning af mere frivillighed. Brug kilder til at komme med eksempler på, hvor frivillighed allerede anvendes samt hvor det kan bruges mere eller nye områder, hvor de kan bruges.

7 Diskussion Diskuter for og imod at lade frivillighed udgøre en større del af den danske velfærd i fremtiden. Inddrag forskellige politiske synspunkter til emnet. Diskutere = opliste argumenter for og imod et givet forhold, en sag eller en handling. Hint: Her skal du have fundet nogle kilder, der påpeger forskellige fordele og ulemper ved brugen af frivillighed indenfor velfærdsopgaver. Du skal også have fundet nogle aktører, som har en positiv holdning og nogle som er har en negativ (eller mindre positiv) holdning – og inddrage deres argumenter. Du kan evt. gå på jagt efter holdninger hos nogle af de politiske partier/politikere. Såfremt du kan se, at en bagvedliggende ideologi kan forklare holdningerne/argumenterne, så bør du kommentere dette.

8 Husk

9 Forslag til kilder: http://www.frivillighed.dk/Webnodes/da/Web/Public/Viden+%26+information Hjemmeside for center for frivilligt socialt arbejde. Her er evt. nogle nyttige informationer. http://www.dr.dk/nyheder/tema/velfaerd-i-forandring DR Tema site med bud på, hvordan velfærden kan være under forandring fx med krav til pårørende og flere generationer under samme tag. ”Frivillige er nødvendige for fremtidens velfærd”, KL set på: http://www.kl.dk/Momentum/momentum2013-1-3-id117656/ ”Kommentar: Kan frivillighed redde velfærden? ” Berlingske Tidende, 16/1, 2015 set på: http://www.b.dk/kommentarer/kan-frivillighed-redde-velfaerden http://www.b.dk/kommentarer/kan-frivillighed-redde-velfaerden ”Skal velfærden i kommunerne afhænge af frivillige?”, Berlingske Tidende, 19/7, 2012, set på: http://www.b.dk/politiko/skal-velfaerden-i-kommunerne-afhaenge-af-frivillige http://www.b.dk/politiko/skal-velfaerden-i-kommunerne-afhaenge-af-frivillige Her er blandt andet nogle politiske synspunkter mht. brugen af frivilligt arbejde.

10 ”Skal frivillige redde velfærdsstaten”, Information”, 30/4, 2013 http://www.information.dk/telegram/458995 Lille artikel, hvor flere problematikker vedr. brugen af frivilligt arbejde berøres. ”Frivillige skal ikke udhule velfærden”, Ugebrevet A4, 16/6, 2013 http://www.ugebreveta4.dk/2013/201324/soendag/Frivillige_skal_ikke_udhule_velfarden.aspx Artikel, hvor man bl.a. kommer ind på danskernes holdning til frivilligt arbejde. Radio- og tv-udsendelser: http://www.dr.dk/p1/parat-start-frivillig/ Her kan der bl.a. være gode pointer mht. fordele og ulemper samt eksempler på, hvor frivillige bruges. http://www.tv2fyn.dk/tema/frivilligheden-vokser http://nyheder.tv2.dk/samfund/2016-02-05-win-win-over-700-frivillige-hjaelper-paa-danske- sygehuse ”Flere frivillige får kost og spand i hænderne”, JP, 8/9, 2013. Set på: http://woview.infomedia.dk/?url=http://www.jyllands-posten.dk/protected/premium/indland/ECE5927458/flere-frivillige-far-kost-og-spand-i- haenderne&OpointData=f1fd4921074a5c25f57063d4c6c07136JmlkX3NpdGU9OTYzOCZpZF9hcnRpY2xlPTI3NTc5MiZpZF91c2VyPTI4NDAmaWRfYXBwbGljY XRpb249MTAwMDM1OSZsYW5nPWVu Med udgangspunkt i ældreplejen diskuteres udfordringerne med at bruge frivillige herunder samspillet mellem frivillige og personalet. Forslag til kilder - fortsat:

11 Samarbejde Så længe det er individuelle synopser!

12

13 Metode Hvad er metode? De redskaber fra dine fag, som du anvender for at kunne svare på din opgaveformulering. Man snakker om tre overordnede felter af metode – Samfundsvidenskabelig – Humanistisk – (Naturvidenskabelig)

14 Samfundsfaglig metode – bl.a.: Kvalitative data – Tekster, ekspertudtalelser, avisartikler interviews m.fl. Kvantitative data – Tal, tabeller, grafer fx fra Danmarks statistik m.fl. Komparative metode – Sammenligning

15 Kildekritik Forhold dig for eksempel til, hvornår kilden er fra og hvem der er afsender – og om denne evt. er et mål/formål samt om det evt. kan påvirke kildens troværdighed. Hvis en kilde har en tendens, så er det ikke ensbetydende med, at du ikke kan bruge den. Nogle gange er det netop nødvendigt at bruge den FORDI den har denne tendens. Men du skal være bevidst om tendensen – og gøre opmærksom på, at du er bevidst om denne.

16 God arbejdslyst!


Download ppt "KNÆK KODEN Det samfundsfaglige område Opgaveformulering 1 - Frivillighed."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google