Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

KonteXt Matematikfaglige udtryk ”Faglig læsning” Bent Lindhardt Kontext Alinea 1.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "KonteXt Matematikfaglige udtryk ”Faglig læsning” Bent Lindhardt Kontext Alinea 1."— Præsentationens transcript:

1 KonteXt Matematikfaglige udtryk ”Faglig læsning” Bent Lindhardt Kontext Alinea 1

2 2 En CD-afspiller har kostet 2500 kr., den er nedsat med 25%. Henrik har 2000 kr. og er interesseret i maskinen. Har han råd?

3 Berettende tekst oversat til SMS Bent Lindhardt Kontext Alinea 3 What’s ^ dude??? K’ FYI - j ha’r 1t SPGSM. Henrik ha’r fndt 1n cd-afspiller / vl grn ha dn asap mn ang png hr han jst 2000 kr / dn koster 2500 mn btw R dn alzå dwn 2 25%. Sr ka han få dn aLIvl?? Ö dt ville være ngt BS hvis han ikk fr dn D; SIT? gr8 ;D CUL8R Knz Lene ps. PFT

4 .. Og hvad stod der så? 4 Bent Lindhardt Kontext Alinea what’s up dude??? okay for your information- jeg har et spørgsmål. Henrik har fundet en cd-afspiller og vil gerne have den as soon as possible men angående penge har han kun 2000 kr. og den koster 2500 men by the way er den altså nede på 25%. Så kan han få den alligevel?? Ö Det ville være noget bullshit hvis han ikke får den D; stay in touch great ;D See you later knus Lene PS På forhånd tak What’s ^ dude??? K’ FYI - j ha’r 1t SPGSM. Henrik ha’r fndt 1n cd- afspiller / vl grn ha dn asap mn ang png hr han jst 2000 kr / dn koster 2500 mn btw R dn alzå dwn 2 25%. Sr ka han få dn aLIvl?? Ö dt ville være ngt BS hvis han ikk fr dn D; SIT? gr8 ;D CUL8R Knz Lene ps. PFT

5 Hvad er faglig læsning? Faglig læsning er tilegnelse af viden gennem læsning af tekst. Elisabeth Arnbak 5 Bent Lindhardt Kontext Alinea

6 En bro mellem matematik og dansk I dansk ved de noget om læsning I matematik ved vi didaktisk noget om viden og tilegnelse. 6 Bent Lindhardt Kontext Alinea

7 Modstandsbevægelsen Tal og bogstaver slås i regnetimen I den danske matematik krig ligger de læsesvage elever tilbage på slagmarken begravet i svære ord. Kronik i Politikken nov. 2011 Bent Lindhardt Kontext Alinea 7

8 Matematisk læsefærdighed (IALS) Prosa læsefærdighed (PL) Evnen til at forstå og bruge informationer fra fx avisartikler Dokument læsefærdighed (DL) Evnen til at lokalisere og bruge informationer fra fx køreplaner, kort, tabeller Kvantitativ læsefærdighed (QL) Evnen til at bruge tal og beregning ved ”udfyldning” fx regnskabsark, skemaer, ordresedler m.m. En forventning fra OECD at alle borgere skal kunne det som en del af ”mathematical litteracy” for at kunne tale om forventet vækst. Bent Lindhardt Kontext Alinea 8

9 Læseevnen Læseafkodning x Læseforståelse Bent Lindhardt Kontext Alinea 9

10 Det handler om afkodning og forståelse 10 Bent Lindhardt Kontext Alinea

11 Det handler om afkodning og forståelse Ne Ert Ot Erif Mef 11 Bent Lindhardt Kontext Alinea

12 12 Sildeben??? x y Faglig læsning,alinea, 2012

13 Sprog og læring Det indre og det ydre sprog Oversættelse – indse at matematik er et fremmedsprog LXI + IV = 61 + 4 = Sprog af 1. og 2. orden 13 Bent Lindhardt Kontext Alinea

14 14 Bent Lindhardt Kontext Alinea

15 Klassesamtalen 15 Bent Lindhardt Kontext Alinea

16 Dialogen er forståelsesfremmende Kontrollerende eller spørgende? 16 Bent Lindhardt Kontext Alinea

17 Areal i 4. klasse 4 7 3 9 17 Bent Lindhardt Kontext Alinea

18 Afkodning af teksten Bent Lindhardt Kontext Alinea 18

19 Fagord/hverdagsord Man skal have kendskab til 95% af ordene i en tekst for at kunne læse den med rimelig hastighed og forståelse. (Jørgen Gimbel sprogforum no. 3: 1995) 19 Bent Lindhardt Kontext Alinea

20 Eleverne skal tales og skrives op i sproglig formåen Badetallene og sisand Den aflange og den pæne firkant Hvornår er noget stort? Hvad er en side? Hvornår er noget længde og bredde? Bent Lindhardt Kontext Alinea 20

21 FAGORD/IKKE-FAGORD Undersøgelse i Norge i orienteringsfagene. 50% af alle ord forekom kun en gang. De blev udeladt. De hyppigste og ”almindelige” ord blev udeladt som forventet kendt. Tilbage blev ord som var af betydning for læseforståelsen og som hverken var meget hyppigt eller meget sjældent forekommende. Ordene blev vurderet af erfarne faglærere ved afkrydsning. God overensstemmelse mellem lærerne. De udvalgte blev benævnt fagord. De ord som ikke blev udvalgt af lærerne blev benævnt ikke-fagord. 21 Bent Lindhardt Kontext Alinea

22 Bydeformer Marker …. Angiv …. Vis at … Find Mængdeforhold: ” a noget”, ”i forhold til”, ” to gange større end”, ”mere end”, Relative størrelser: ”Længere”,” tungere”, ”hurtigere” osv Ræsonnementsvendinger: ” både … og ”, ”enten …eller”, ”hvis … så”,”fordi…”, hvis Beskrivelser af handlinger: ”Linjerne skærer”, ”punkterne mødes”, ”nedfælde den”, Positioner og retning: ”ved siden af”, ”hen mod” Bent Lindhardt Kontext Alinea 22

23 Gæt et ord OrdDit bud førDit bud efter Vinkel Vinkelspids Grader Vinkelben 23 Bent Lindhardt Kontext Alinea

24 24

25 Kend dit fagord Makker A trækker et af dagens fagord. Læs det højt for makker B Lad ham skrive det – tjek skrivemåden Lad ham forklare, hvad det betyder. Bliv enige om det er rigtigt. Find et andet ord for det samme eller næsten det samme. Sæt fagordet ind i en sætning. Bliv enige om det giver mening. Skriv sætningen I bliver enige om. 25 Bent Lindhardt Kontext Alinea

26 Den faglige logbog – Skriv selv 26 Bent Lindhardt Kontext Alinea

27 27 Bent Lindhardt Kontext Alinea

28 At læse og forstå matematikken Bent Lindhardt Kontext Alinea 28

29 Sproget i et læringsforløb Førtanken - det intuitive og forforståelsen. Fordybelsen - handlingen og arbejdsopgaven Eftertanken - refleksionen over resultatet og forløbet. 29 Bent Lindhardt Kontext Alinea

30 Undervisningshjulet Kontext Bent Lindhardt Kontext Alinea 30 Førtanken Aktivitet Kontekst Viden om Breddeopgaver Eftertanken

31 Matematisering Virkelighed Matematik Matematiske resultater Beskrive TolkeAnalysere 31 Bent Lindhardt Kontext Alinea

32 Isbjerget

33 Hvad menes der med at fundamentet skal være i orden?

34 Statisk tekst I et cirkeldiagram viser forskellige cirkel-udsnit den indbyrdes størrelse af nogle data. Jo større vinklen er, jo større en del af data’ene viser udsnittet. 34 Bent Lindhardt Kontext Alinea

35 Dynamisk tekst En mørk aften gik halte-Henry hen over gårdspladsen for at hente leen. Vreden i hans ansigt var ikke til at tage fejl af. Inden midnat havde han fået hævn. 35 Bent Lindhardt Kontext Alinea

36 Der er fem teksttyper (SFL) 36 Bent Lindhardt Kontext Alinea

37 Opgaven er det styrende led Opgaven Ufærdige berettende tekster fx scenarierne. Eleven skaber beretningen ikke-sammenhængende tekster Løsrevne tegninger diagrammer, skemaer HER er der mange Forklarende tekster fx Leksikontekster og faktabokse Meget korte - ofte til opslag Instruktioner Ordretekster i form af spil, regler aktivitetsigangsættelse 37 Bent Lindhardt Kontext Alinea

38 Tekstfordeling i lærebogen Bent Lindhardt Kontext Alinea 38 Tekst som Lærebog BeretterInstruererInformerer /forklarer ArgumentererOPGAVER KonteXt15%5%15%Under 1%65% Matematrix1%Under 1%20%Under 1%78% Faktor2%Under 1%21%Under 1%77% MatematiktakUnder 1%1%10 – 12%Under 1%86 – 88% Valget af lærebøger er tilfældigt Et kapitel som dækker procentbegrebet på 6. klassetrin Beregning af arealmæssig dækning Tekst, der er udvalgt til at være berettende, er typisk tekst uden for opgaven.

39 ALTSÅ En matematikbog er altså typisk en opgavebog – der er ikke en ”læsebog” som i fx biologi og fysik/kemi. Faglig læsning i matematikbogen er altså et fokus på at tilegne sig viden gennem løsning af opgaver og gennem aktiviteter. Der kan derfor med held suppleres med autentiske matematikholdige tekster Bent Lindhardt Kontext Alinea 39

40 Læse og forstå den autentiske tekst - Et supplement til konteksten Bent Lindhardt Kontext Alinea 40

41 Informerende tekster Sæt fokus på spørgsmålet. Eleverne skal fx stille tre spørgsmål og få andre til at løse dem. Bent Lindhardt Kontext Alinea 41

42 Opslagstekster – diagrammer, tabeller Sæt fokus på at forstå opbygning og at finde den relevante information i opslagsteksten 42 Bent Lindhardt Kontext Alinea

43 Hvilke nye udfordringer medfører den netbaserede læsning? Der er tre væsentlige egenskaber, som adskiller den netbaserede læsning fra den papirbaserede læsning Multimodalitet Hyperstruktur Interaktivitet Surfing er den søgeform, læseren benytter, når der via links klikkes mere eller mindre målløst rundt på nettet. Fuldtekstsøgningen er søgemaskiner til at finde hjemmesider, hvor et søgeord findes. Søgning på nøgleord ikke emneord. Den tredje søgeform, surfesøgning, er baseret på surfing, men med et mål om at finde specifikke informationer. Et valg om at klikke videre baseres på læserens evne til at forestille, hvad der står på den side, der linkes til. Bent Lindhardt Kontext Alinea 43

44 At instruere – en manual – en arbejdstegning 44 Bent Lindhardt Kontext Alinea

45 Udfyldningstekster Pointgivning i bowling Et eksempel på en serie med 10 runder. Bent Lindhardt Kontext Alinea 45

46 At læse og forstå lærebogen - Eksemplificeret med KonteXt Bent Lindhardt Kontext Alinea 46

47 47 Bent Lindhardt Kontext Alinea

48 Lærebogen har en struktur (Oversigtslæsning) At orientere sig i bogen med dens opdeling i Kapitlernes opbygning Registre Indholdsfortegnelse Tilhørende materialer med mere Bent Lindhardt Kontext Alinea 48

49 Den berettende tekst 49 Bent Lindhardt Kontext Alinea

50 Siderne har en struktur ( punktlæsning) 50 Bent Lindhardt Kontext Alinea 1 En indledende tegning, som slår konteksten an. 5 Modeller af virkeligheden Placeret i kontakt med opgaven 2 En indledende beretning som relaterer sig til tegningen 4 Opgave 3 Beretning fortsætter

51 Forklaring og information glider sammen. Der svares på spørgsmålet ”hvad, hvorfor og hvordan” Vi taler typisk om definitioner, beviser og sætninger i matematik 51 Bent Lindhardt Kontext Alinea Den forklarende - informerende tekst

52 Gå til marginalerne af det definerede og forklarede – hvor er grænsen? Bent Lindhardt Kontext Alinea 52 Find grænsen Det tydelige og almindelige Det skæve og ualmindelige

53 Bent Lindhardt Kontext Alinea 53 Er det firkanter?

54 Lav om på definitionerne Lav et nyt ur, hvor definitionen på 1 time er 100 minutter og 1 minut svarer til 100 sekunder. Hvor langt vil et døgn blive? Bent Lindhardt Kontext Alinea 54

55 Instruerende tekster 55 Bent Lindhardt Kontext Alinea En måde at ”læse” en teksttype på er at skifte genre fx at omsætte en instruktion til en beretning. (Tegningen er her ofte det væsentlige) Fortæl fx en historie der beskriver en, som har gjort det.

56 Bent Lindhardt Kontext Alinea 56

57 De læser det de tror de ser 57 Bent Lindhardt Kontext Alinea

58 Tekstopgave Henrik har 5 kr. Henrik har 3 kr. mere end Lisa. Hvor mange penge har Lisa? Markus, Anna og Eva plukkede jordbær i deres sommerferie. En dag plukkede de 440 kg tilsammen. Markus plukkede dobbelt så meget som Anna. Eva plukkede 40 kg mere end Markus. Hvor mange kilogram jordbær plukkede Anna? Magnus Söderholm – svensk ph.d afhandling 58 Bent Lindhardt Kontext Alinea

59 59

60 Kohæsion Opgave 1a 60 Faglig læsning,alinea, 2012

61 Kontext 6 1) 1) Sæt ord på Hvad står der i teksten s.8 om Birgers Burgerbar. Læs teksten så du kan forklare den for din makker Læs derefter opgave 1 og forklar den for din makker 2) 2) Tegn en tegning Læs opgave 2 på s.9. Luk bogen, og skriv eller tegn hvad opgaven handler om. 3) Det indre øje Teksten s. 9, opgave 3. Læn dig tilbage, luk øjnene og forestil dig, at du står ved Birgers Burgerbar med 150 kr. i lommen. ”Du står nede på havnen. Mågerne skriger, kutterne er på vej til kajs med dagens fangst. Jeres kutter kom først i dag. Du er den første, der er gået fra borde. To kunder står allerede og guffer i sig. Du er død sulten. Hvad kan du købe?” 61 Faglig læsning,alinea, 2012

62 Procesnotat – modeller Bent Lindhardt Kontext Alinea 62

63 Beskriv opgaven Beskriv for din makker hvad opgaven handler om og om det minder dig, om noget du ved eller har oplevet i forvejen. Orienter dig på siden Genfortæl opgaven med egne ord. Få et overblik. Afgør, om I begge har forstået alle ordene ellers find ud af, hvad de betyder 63 Bent Lindhardt Støttende samtalestillads

64 Analyser (Løs) opgaven Find ud af, hvad ”siden” giver dig af informationer. Giv et gæt, et overslag, hvis det er en beregning. Skitser svaret, hvis det er en tegning. I behøver ikke være enige. Aftal med din makker, hvordan opgaven skal løses. Tegn evt. en model for løsningen. Løs opgaven. Vis, hvordan du gør og skriv svaret. 64 Bent Lindhardt Støttende samtalestillads

65 Tolk opgaveresultatet Beskriv, hvor godt svaret passer til dit overslag. Beskriv om det er et rimeligt resultat i forhold til hvad I ellers ved om emnet. Bent Lindhardt 65

66 Hvor meget tandpasta blev der brugt i morges i Danmark? 66 Bent Lindhardt Kontext Alinea

67 Hvad sker der her? 67 Bent Lindhardt Kontext Alinea

68 Opgavernes rum Påstand: Alle opgaver i matematik kan placeres et eller andet sted i denne terning. 68 Bent Lindhardt Kontext Alinea 1 2 3 4 6 7 8 5

69 8 opgavetyper Åben Lukket (der er 3 variable) 1 ) Problemet – ”Her er en toblerone-emballage”, modelleringsopgaver 2) Metoden – grublere (alders og personafhængigt) 3) Svaret – målingen, med udgangspunkt i antagelser Praktisk Teoretisk Er opgaven teoretisk foregår løsningen i fantasien, i tankerne med afsæt i hukommelsen. Skitser, skriblerier og papirregning tænkes som hukommelsens og tankens forlængede arm. Opgaveløsningen ”i talesættes”. Det praktiske kræver en handling – man gør det… Virkelighed Matematisk Tager opgaven afsæt i hverdagen eller i symbolernes verden 69 Bent Lindhardt Kontext Alinea

70 Forskellige typer af opgaver Hvor meget tandpasta blev der brugt i morges i Danmark? 1 kg æbler koster 25 kr. Hvad koster 3,5 kg æbler? Mål arealet af torvet. Tæl hvor mange søm der er i æsken. 23 + 76 = ? + = 10 Klip en polygon med et areal på 10 cm 2 Konstruer en retvinklet trekant med siderne 3 cm, 4 cm og 5 cm. 70 Bent Lindhardt Kontext Alinea


Download ppt "KonteXt Matematikfaglige udtryk ”Faglig læsning” Bent Lindhardt Kontext Alinea 1."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google