Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Jan Christiansen Soso Fyn Sociologi. Nye ord; Integrere Værdier og normer Primær og sekundær Subjektiv og objektiv Individuel Sanktioner Fysisk eksistens.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Jan Christiansen Soso Fyn Sociologi. Nye ord; Integrere Værdier og normer Primær og sekundær Subjektiv og objektiv Individuel Sanktioner Fysisk eksistens."— Præsentationens transcript:

1 Jan Christiansen Soso Fyn Sociologi

2 Nye ord; Integrere Værdier og normer Primær og sekundær Subjektiv og objektiv Individuel Sanktioner Fysisk eksistens Forskydning Disponeret Biologisk væsen Socialt væsen Nyttige links: luk samfundet op luk samfundet op

3 Sociologi – individ og samfund Hvad handler sociologi om…? Link YouTube: Identitet ”Hvem er jeg”Identitet Hvem er du enig med og ligner mest? Link: PolitikkerPolitikker Kort sagt; …..at mennesker opdrages til at blive en del af samfundet – vi indlærer de normer og værdier som er nødvendige i samfundet, og som skaber betingelser for at vi kan integrere os i samfundet.

4 Identitet For at blive socialiseret – er det vigtigt at man ved noget om dannelse af identitet for mennesket. Identiet defineres som; …..din identiet bliver formet af din nærmeste familie og senere også af dem (venner, grupper) du omgiver dig med. Man opdeler identitet i personlig og social identitet

5 Identitet

6 Identitets øvelse ›Lav en lille undersøgelse i jeres klasse af, hvor mange der er skilsmissebørn. ›Undersøg hvor man af jer der er rygere/ikke ryger hvis forældre ryger/ikke ryger. ›Undersøg jeres uddannelsesniveau (LA/MI) ›Hvad er Personlig identitet (Pi) og hvad er Social identiet (Si)?

7 Skema til svarIdentitets type Skilsmisse børnEjErPi eller Si Antal RygereEjEr Antal UddannelsesniveauEjEr Identitets øvelse Skema til hjælp

8 Flere niveauer

9 Sæt ord på din identitet – endnu en lille øvelse Spørgsmål Dit eget svar Jeg-identitet: Hvad er jeg? Personlig identitet: Hvordan vil jeg være/fremstå? Social identitet: Hvordan opfatter omgivelserne mig? Kollektiv identitet: Hvad og hvem hører jeg til?

10 Socialisation herunder normer og regler ! Når vi socialiseres betyder det at vi bliver opdraget til at begå os i samfundet så vi kan overholde: Formelle & Uformelle normer og regler Når vi navigere/bevæger os rundt, på godt og ondt, i disse kan vi opleve sanktioner enten som: Belønning eller straf

11 Normer/regler i samfundet For at være til og at begå sig i samfundet er det derfor vigtigt man har en acceptable adfærd som de fleste kan forstå Alle har et sæt sociale normer/regler – vi må indrette sig efter hinanden, vi skal helst ikke bryde normer for så kan der komme sanktioner Definition af Normer og Sanktioner : Normer : Regler for adfærd og forventninger til adfærd for en gruppes medlemmer.. Sanktioner : Straf for overtrædelse af de gældende normer. Alt efter bruddets alvor­lighed kan der være tale om skideballer, udelukkelse fra gruppen eller i visse samfund endog dødsstraf.

12 2 små øvelser om Normer og Sanktioner

13 Øvelse 1; De 2 typer af normer Formelle normer Synlige eller officielle regler, der regulerer individets opførsel og den social adfærd. For eksempel en lov. Uformelle normer Uskrevne eller uofficielle regler for social adfærd. For eksempel at række hånden op, kønsrolle- mønster eller at spise med kniv og gaffel.

14 Øvelse om normer Hvilke normer stødte du på i går – i dag? ›Uformelle normer›Formelle normer

15 Øvelse 2; Norm(regel)brud giver sanktioner Belønning eller straf

16 Belønning eller straf Prøv at snakke med sidemanden et par minutter om forskellige former for belønning og straf af normer og regler. Belønning (nævn mindst 4): Staf (nævn mindst 4):

17 Socialisation hvem påvirker os og hvad påvirker os !

18 …så der er 2 former for socialisation og dog..

19 (Dobbelt) Socialisation (sommerfugl modellen) Findes der endnu en socialisation her?

20 Familietyper som socialiserende Der er igennem tiderne opstået forskellige familie typer, altså sammensætninger af familier! Blandet andet på grund af dobbeltsocialisering Familietyperne er opstået fordi der er sket en forskydning/ændring af individualitet og fællesskabs følelsen På næste side ses 4 familie typer, familietyper betyder noget.

21 Familietype

22 Kultur og sociale koder ”Kultur kan beskrives som de grundlæggende værdier, normer og færdigheder, der er dominerende i samfundet” SamfNU side 12 For at begå sig, altså ”knække koden” i samfundet er det vigtigt at man forstår at tilpasse sig i fælleskabet uden at miste side egnen identitet! Samfundets normer og ”koder” ændres sig konstant så det kan være svært at navigere rundet Koder kan beskrives som de uskrevne regler, der styrer menneskers omgang med hinanden.

23 Adfærd, holdning og værdier udgør tilsammen en kulturel kode, der skaber sammenhæng i vores liv: Kultur og kulturel kode - sammenhængen Værdierne styrer holdningerne, som igen styrer vores adfærd. Hvad vil der ske hvis man ændre på en eller flere af de 3 koder ?

24 Individuel øvelsesopgave; Undersøg din egen socialisationsproces Overvej hvordan du er blevet socialiseret. Brug de 2 tomme skemaer (næste 2 slides) om de tre forskellige socialisations- og fire familieformer. Overvej hvad der har størst betydning for din sociale adfærd i hverdagen? Er det de formelle eller uformelle normer? Spiller koder en rolle? Undersøg ved hjælp af figur om familier hvilken familie du selv tilhører. Skriv med få ord, hvorfor du placerer dig og din familie i denne respektive familietype

25 Undersøg din egen socialisationsproces? SocialisationsformHvem og hvad har påvirket din socialisation? Primær socialisation Sekundær socialisation Dobbelt socialisation

26 Familietyper

27 Refleksions opgave Du har nu undersøgt noget om din familie tilhørsforhold og socialisations former samt noget om normer – alt i forhold til dig selv. Find 2 andre fra klassen som du ikke har arbejdet samme med før og del din oplysninger Find ud af hvad i har mest tilfælles og ligger jer mest fjernt. Reflektere over om du har forståelse for andres socialisation – hvorfor, hvorfor ikke, hvad og hvad ikke? Diskuterer i gruppen

28 Arv og miljø ›Vi arver 2 ting her i livet ›Gener (biologi) vi har med fra vores forældre, kunne være et sundt helbred eller man er måske disponeret for sukkersyge ›…og Miljø, (opvækst) der handler om den ”bagage” vi har fået med af forældre, familie, venner og omgangskreds. ›Tjek denne YouTube videoen her inden du går videre: Social arv Mere nysgerrig så se også denne YouTube også https://www.youtube.com/watch?v=POH3WKaB_jI Social arv https://www.youtube.com/watch?v=POH3WKaB_jI

29 Spørgsmål til YouTube filmen Social arv Redegør for følgende: ›Hvad påvirker dig i forholdet til din Sociale Arv? ›Hvad er en Mønsterbryder? ›Hvad er Risiko børn? ›Hvad er Social Mobilitet? ›Hvad betyder er det Senmoderne Samfund? ›Hvad er og hvem er Rollemodeller? ›Hvilken forskel gør Internettet for unge i dag?

30 ›Find en makker (en du ikke har arbejdet samme med endnu) og diskutere hvad I mener har betydet mest i jeres identitetsopbygning ›Skrive mindst 3 ”ting” ned Øvelsesopgave: Arv eller miljø – så hvad vægter tungest ? ArvMiljø

31 GetKahoot.com quizzen (tid 1 time) ›Går sammen i 3 grupper med lige mange i hver ›Alle 3 grupper laver en Kahoot med minimum 8 spørgsmål om Socialisering, alt det vi har lært ! ›Alle i gruppe laver mindst et spørgsmål ›Vi finder en vinder på klassen – de 3 bedst


Download ppt "Jan Christiansen Soso Fyn Sociologi. Nye ord; Integrere Værdier og normer Primær og sekundær Subjektiv og objektiv Individuel Sanktioner Fysisk eksistens."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google