Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ledelsesnetværk, områdestruktur og selvejende institutioner Samarbejds- modeller - der har vist sig at fungere i praksis.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ledelsesnetværk, områdestruktur og selvejende institutioner Samarbejds- modeller - der har vist sig at fungere i praksis."— Præsentationens transcript:

1 Ledelsesnetværk, områdestruktur og selvejende institutioner Samarbejds- modeller - der har vist sig at fungere i praksis

2 2 Ledelsesnetværk, områder og selvejende institutioner En selvejende institution kan bestemme sig for at indgå i en af de tre nævnte modeller (A, B og C) og kan forholde sig til råd og anbefalinger (D og E) A. Fusion med fælles leder B. Netværk uden fælles leder C. Selvejende område m. egen udviklingsleder e.l. D. Råd til forberedelse E. Anbefalinger

3 3 A. Fusion – med fælles leder Hvis man vælger at indgå i en fusion indebærer det at: Flere selvejende institutioner lægges sammen i én Der dannes en fælles institutionsbestyrelse Og forældrebestyrelser i hver enhed Der ansættes en selvejende områdeleder – som repræsenterer området overfor kommunen De øvrige ledere bliver institutionsledere/daglige ledere/pædagogiske ledere Souscheferne risikerer at blive bragt i spil Budgettet samles i en pose

4 A. Fusion – med fælles leder Organisationsdiagram 4 Bestyrelse Selvejende distriktsleder Pæd- leder

5 5 B. Netværksledelse – uden fælles leder Hvis man vælger at indgå i en model med netværksledelse betyder det at: Flere selvejende institutioner går sammen i et forpligtende netværk Bestyrelserne består – men kan vælge at danne et samarbejdsforum eller samarbejdsbestyrelse Lederne specialiserer sig – og løser opgaver på tværs af institutionerne Repræsentationen til kommunen kan ske ved at udpege en kontaktperson Hver institution har sit fulde budget

6 B. Netværksledelse – uden fælles leder Organisationsdiagram 6 Bestyrelse og leder. Bestyrelse og leder

7 7 C. Et selvejende område m.egen udviklingsleder e.l. Hvis flere selvejende institutioner vælger at indgå i et selvejende område medfører det at: Der dannes et ”selvejende område” m. selvstændige institutioner Der dannes en fælles bestyrelse – en samarbejdsbestyrelse Der er fortsat bestyrelser i hver enhed Der ansættes en udviklingsleder / en selvejende områdeleder, der repræsenterer området overfor forvaltning (med et mandat) De øvrige ledere fortsætter på samme niveau, men delegerer ressourcer og opgaver til udviklingslederen Hver institution har sit budget – det fælles område og fælles-lederen finansieres ved kommunal ressourcefordeling og delegation af dele af institutionernes budgetter (en pose penge princip er flere steder på vej)

8 C. Et selvejende område m. egen udviklingsleder e.l. Organisationsdiagram 8 Fællesbestyrelse og udviklingsleder Bestyrelse og inst-leder

9 9 D. Forberedelse I I forberedelsen af beslutningsprocessen er det erfaringsmæssigt vigtigt at tænke på at: Kommunikationen om forandringen er meget vigtig En afstemt tidslinie og handleplan er meget vigtig Ledernes forskellige forventninger er meget vigtige at få delt og afklaret (et første udkast der kan forandres) Bestyrelsernes visioner er meget vigtige at få delt og afklaret (kan også forandres over tid) Demokratiet og medejerskabet må sikres ved aktiv inddragelse af medarbejdere (herunder TR) og forældre (ifm. tids- og handleplan) Afklare hvad der er fælles og hvad der er adskilt

10 10 D. Forberedelse II Desuden er det vigtigt at huske at: En ekstern samtalepart kan være en meget vigtig proceshjælper Markedsføring af den nye ide er meget vigtig – tænk over hvem der er mest modtagelig overfor institutionens ideer? Lokale forhold er meget vigtige – brug netværk til at få ideer frem og fremme sin sag? Tænk over ejerskab over bygninger, vedtægter og driftsoverenskomst Kend alternativer (bl.a. privatinstitution) Institutionsbestyrelsen træffer afgørelsen – lederen kvalificerer beslutningsgrundlaget

11 11 E. Anbefalinger Frie Børnehavers hovedbestyrelse anbefaler at : Nye samarbejdsmodeller skal være til gavn for børnene i sidste ende Man skal frivilligt kunne indgå i den nye model Selvejende institutioners opgave som alternativ til de kommunale skal fremgå af grundlaget (den sikrer at der er noget af vælge imellem for forældrene og en mangfoldighed på institutionsområdet) Medindflydelse til forældre skal sikres på nye måder – og på samme måde for medarbejderne

12 12 E. Anbefalinger, II Der kan ikke være kommunal ledelse af en selvejende institution (det fremgår af dagtilbudsvejledningen at kommunens instruktionsret ikke gælder udenfor deres egne institutioner) Selvejende institutioner skal sikres de samme ressourcer som de kommunale institutioner får tildelt (lighedsgrundsætningen). Selvejende institutioner skal ikke finansiere kommunale områdeledere.

13 13 E. Anbefalinger III Selvejende institutioner anbefales at lade sig repræsentere ved landsforeningen - og i fællesskab med andre institutioner bede om at få afholdt en forhandling med kommunen om sagen, - dette bør gøres inden man indgår en aftale Det anbefales, at man foreslår at evt. konflikter søges løst ved ”mediation” – en mægling. Det skal i givet fald indskrives i en vedtægt eller lignende. ES


Download ppt "Ledelsesnetværk, områdestruktur og selvejende institutioner Samarbejds- modeller - der har vist sig at fungere i praksis."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google