Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

KNÆK KODEN Selvvalgt problemstilling. Tidsplan TidspunktAktivitet 25. maj (5.-8. lektion) Kursus i synopsis, knæk koden, samt vejledning efter træffetider.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "KNÆK KODEN Selvvalgt problemstilling. Tidsplan TidspunktAktivitet 25. maj (5.-8. lektion) Kursus i synopsis, knæk koden, samt vejledning efter træffetider."— Præsentationens transcript:

1 KNÆK KODEN Selvvalgt problemstilling

2 Tidsplan TidspunktAktivitet 25. maj (5.-8. lektion) Kursus i synopsis, knæk koden, samt vejledning efter træffetider. 26. -27. maj Udarbejdelse af synopsis, aftal evt. træffetid med vejledere Aflevering af synopsis i 3 eksemplarer 27. maj kl. 12-14 i lokale R9 i lectio under SO1 1. – 3. juni Intern mundtlig evaluering (datoen er meddelt i eksamensplanen)

3 Sprog, Kommunikation og Kultur Opgaveformulering 4: Selvvalgt problemstilling Udarbejd en redegørelse, som har relevans for den selvvalgte problemstilling. Det kan fx være redegørelse for sproglig udvikling, domænetab, kulturteori, retorik eller lignende. Foretag en analyse af en eller flere selvvalgt(e) tekst(er). Det kan fx være en valg- eller reklamekampagne, en sangtekst, en tale eller lignende. Afslut med: Enten en perspektivering til en anden tekst i samme genre. Dvs. hvis der er valgt en sangtekst, perspektiveres der til en anden sangtekst. Eller en diskussion, der er relevant i forhold til emnet, fx sproglig udvikling, domænetab, kulturteori, retorik eller lignende.

4 Opgavens delelementer Redegørelse: at beskrive, gennemgå og forklare/give en begrundelse for noget Analyse: kan være enten komparativ eller stå alene Perspektivér: her: drage paralleller til andre tekster i samme genre Diskussion: at undersøge og debattere ved at fremføre begrundelser for og imod

5 Faglige elementer Udarbejd en redegørelse, som har relevans for den selvvalgte problemstilling. Det kan fx være redegørelse for sproglig udvikling, domænetab, kulturteori, retorik eller lignende. Din redegørelse her afhænger helt af hvilket emne du vil beskæftige dig med. Du har frie hænder, men det kunne være: domænetab i musik/musikbranchen

6 Faglige elementer Analyse, 1 Foretag en analyse af en eller flere selvvalgt(e) tekst(er). Det kan fx være en valg- eller reklamekampagne, en sangtekst, en tale eller lignende. Afhængig af dit valg af emne, skal du lave nogle analyser, der matcher.

7 Faglige elementer Analyse, 2 F.eks. hvis vi taler om sangtekster og domænetab: Domænetab/danglish: – Hvordan er sproget? Mængden af engelske ord, humor, ironi – Digtanalyse/indholdsanalyse

8 Metode Hvad er metode? – Metode er de redskaber du bruger i de enkelte fag til at bearbejde dine kilder. Man snakker om tre overordnede felter af metode – Samfundsvidenskabelig – Humanistisk – (Naturvidenskabelig)

9 Humanistisk metode Vi arbejder med først og fremmest med kvalitative data som tekster, billeder, taler, reklamer, filmosv. Vi arbejder i begrænset omfang med kvantitative data – hvis vi kigger på antal ‘likes’ på facebook, hvor mange der har læser Randers Amts Avis eller Politiken, hvor mange der har set en musikvideo på youtube Afhængig af hvilken type materiale du arbejder med skal du vælge en metode der passer.

10 Humanistisk metode Tekstanalyse – Fiktion – Sagprosa Digtanalyse Kommunikationsanalyse Retorisk analyse – Sprog – Argumentation Billedanalyse Kulturanalyse Filmanalyse Reklameanalyse

11 Faglige elementer Afslut med: Enten en perspektivering til en anden tekst i samme genre. Dvs. hvis der er valgt en sangtekst, perspektiveres der til en anden sangtekst. Eller en diskussion, der er relevant i forhold til emnet, fx sproglig udvikling, domænetab, kulturteori, målgrupper eller lignende.

12 Faglige elementer I kan altså vælge frit om I vil diskutere eller perspektivere. Jeres valg afhænger af hvilken type analyse I har lavet og på hvilket grundlag - altså hvilket problem har I undersøgt? Dvs. at hver enkelt af jer har et individuelt formuleret problem, der skal undersøges.

13 Faglige elementer I en opgave om reklamer for nødhjælpsorganisationer vil det være logisk at diskutere, hvorvidt reklamerne rammer målgruppen, om der er forskellige målgrupper En opgave om f.eks. domænetab i musik kan med fordel perspektiveres f.eks. til musik fra andre tidsperioder eller genrer.

14 Opgaveformulering 4 Specielt for denne opgave: Da opgaveformuleringen er så åben, laver I alle sammen hver jeres meget individuelle opgave. Det betyder at opgaveformuleringen skal tilrettes så den afspejler den faktiske opgave I har løst! Det er jeres egen opgaveformulering I skal sætte ind i synopsis!

15 Litteratur Brug dine lærebøger/kompendier: Dansk Fremmedsprog Evt. afsætning (målgrupper) Kompendier: Brug sproget: teori og opgaver/materiale til synopsis Dog må du IKKE bruge det materiale du brugte til fremlæggelse i Sprog, Kultur og Kommunikation Anden litteratur: Mellem gode mennesker (Peter Hauge Jensen, Ole Ravn m. fl.) (socialt og psykologisk) Det kulturelle møde (Anne Skaarup Rasmussen & Georg Bank-Mikkelsen (dansk kultur, Hall, landeportrætter)

16 Vægtning i opgaven Redegørelse bør fylde mindst. (20 procent) Analyse og diskussion kan vægtes ligeligt eller I kan have fokus på analysen. (80 procent)

17 Fri snak Diskuter med sidemanden, hvordan du/I vil gribe opgaven an. Husk på, når din præstation skal vurderes, er det primært, hvad der sker ved eksamensbordet, der tæller. Så del bare gode ideer mellem jer nu.

18 Hvordan kommer du videre? Nærlæs opgaven Diskuter indhold/fokus Hvilke materialer mangler jeg? Få læst relevant litteratur igennem Lav en disposition/stikord/mindmap

19 God arbejdslyst herfra!!!


Download ppt "KNÆK KODEN Selvvalgt problemstilling. Tidsplan TidspunktAktivitet 25. maj (5.-8. lektion) Kursus i synopsis, knæk koden, samt vejledning efter træffetider."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google