Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Metoder og argumentation.  1. Hvilket spørgsmål? 2. Hvordan gå til det? 3. Hvorfor gøre det sådan? 4. Hvad kan gå galt? Videnskabsteoretisk køreplan.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Metoder og argumentation.  1. Hvilket spørgsmål? 2. Hvordan gå til det? 3. Hvorfor gøre det sådan? 4. Hvad kan gå galt? Videnskabsteoretisk køreplan."— Præsentationens transcript:

1 Metoder og argumentation

2  1. Hvilket spørgsmål? 2. Hvordan gå til det? 3. Hvorfor gøre det sådan? 4. Hvad kan gå galt? Videnskabsteoretisk køreplan

3  Skriv øverst i det følgende skema hvilket tema du/I beskæftiger jer med i de to fag. Derefter beskrives i stikord hvad I konkret har lavet i de enkelte fag. Opgave 1 Tema: Naturvid./samf.Humaniora

4  Diskutér hvad der karakteriserer de to hovedområder. Skriv i det følgende skema nøgleord som er helt centrale for naturvidenskab/ samfundsfag og humaniora. Hvis I skal karakterisere de to områder med et billede, et symbol eller en genstand, hvad vælger i så? Opgave 2 Tema: Naturvid./samf.Humaniora

5  Overvej hvorledes fagområdernes forskellige tilgange præger vores tænkning og liv på godt og ondt. Hvad kan de forskellige perspektiver på verden bidrage med og hvilke begrænsninger har de? Hvad betyder det konkret for den opgave I arbejder med? Opgave 3

6  Naturvidenskabhumaniora ”Genstanden” = naturen – som har frembragt mennesket ”Det materielle” – den fysiske virke- lighed der findes uafhængigt af os Objektiv tilgang Lineær tænkning – kausalitet (årsag og virkning) Entydighed – sandheden er én Beskrivelse og forklaring ”Genstanden” = kulturen – mennesket og dets frembringelser ”Det immaterielle” – menneskets tanker, idéer og handlinger Subjekt og objekt er uadskillelige Cirkulær tænkning – den hermeneutiske cirkel Flertydighed – mange sandheder Forståelse og mening Naturvidenskab versus humaniora

7  Samfundsvidenskabhumaniora ”Genstanden” = Samfundet/Samfundsfænomener Strukturer og elementer som menneskelige fællesskaber består af. Vi er selv en del af den genstand, der undersøges (samfundet) Forforståelse + kausalitet Flertydighed - mange faktorer på spil. Orientering, overblik, forklaringer og handlemuligheder indenfor menneskeskabte fællesskaber. ”Genstanden” = kulturen – mennesket og dets frembringelser ”Det immaterielle” – menneskets tanker, idéer og handlinger Subjekt og objekt er uadskillelige Cirkulær tænkning – den hermeneutiske cirkel Flertydighed – mange sandheder Forståelse og mening Samfundsvidenskab versus humaniora

8  Argument : En formulering som fremsættes som en begrundelse for et standpunkt. Argumenters struktur: Konklusioner : Udsagn der udledes som følge af andre udsagn (præmisserne). Præmisser : Udsagn der anvendes som begrundelse for en konklusion. Rækkefølgen ligger ikke fast! Konklusioner og præmisser kan stå både først og sidst i et argument. Argumentationsanalyse

9  Du har stor sproglig variation i din opgave (1). Du er blevet god til at koble de forskellige afsnit, så teksten bliver en helhed (2). Derfor har du lært en masse om, hvordan man skriver en god opgave (3). Eksempel 1

10  John fik ikke meget søvn sidste nat (1). Han har sorte rande under øjnene (2). Han sidder og hænger på sin stol og ser træt ud (3). Eksempel 2

11  Konklusioner kan findes ved at lede efter indikatorer: ”det følger at…” ”derfor…” ”konsekvensen er…” ”hvilket beviser at…” ”så…” ”hvilket viser at…” konklusionsindikatorer

12  Præmisser kan identificeres ved: ”fordi…” ”da…” ”der følger af…” ”som vises ved…” ”idet…” ”af den grund…” Præmisindikatorer

13  For at være en stor kunstner skal man producere mange værker. Mange store kunstnere har været med til at udvikle en retning i kunsthistorien. Konsekvensen er, at Picasso er en stor kunstner, fordi hans produktion var enorm, og han opfandt kubismen. Prøv selv

14  (1) For at være en stor kunstner skal man producere mange værker. (2) Mange store kunstnere har været med til at udvikle en retning i kunsthistorien. (3) Konsekvensen er, at Picasso er en stor kunstner, fordi (4) hans produktion var enorm, og han opfandt kubismen. Prøv selv (løsning)

15  1) Hvilke konklusioner kommer du/I frem til i opgaven? Hvad ønsker du/I at vise? Identificér de vigtigste konklusioner i din opgave. Hvis ikke de er formuleret på skrift skrives de ned! 2) Hvilke præmisser ligger til grund for disse konklusioner? Opgave 1: Identificér argumenter

16  Vurdér argumenternes styrke/gyldighed ud fra følgende 2 dimensioner (styrkemarkører): 1) Holdbarhed. ”Størrelsen”(hvor ”tungtvejende” er argumentet?). 2) Relevans. Placering (afstand fra balancepunktet). Kan I finde eksempler på hvorledes de forskellige fag argumenterer forskelligt? Opgave 2: Argumenters styrke

17  1) Byt argumenter i gruppen og spil ”djævlens advokat” (problematisér argumenterne). F.eks.: Find præmisserne – eliminér dem! Producer modeksempler! Fejlslutninger? 2) ”Den kreative hat”: Kreative indspark - nye argumenter. Opgave 3: Flere og bedre argumenter


Download ppt "Metoder og argumentation.  1. Hvilket spørgsmål? 2. Hvordan gå til det? 3. Hvorfor gøre det sådan? 4. Hvad kan gå galt? Videnskabsteoretisk køreplan."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google