Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Systemisk Samtale. Overskrifter: Baggrund for systemisk teori.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Systemisk Samtale. Overskrifter: Baggrund for systemisk teori."— Præsentationens transcript:

1 Systemisk Samtale

2 Overskrifter: Baggrund for systemisk teori

3 Overskrifter: Baggrund for systemisk teori Systemisk samtaleteori

4 Overskrifter: Baggrund for systemisk teori Systemisk samtaleteori Systemisk samtaleteknikker

5 Overskrifter: Baggrund for systemisk teori Systemisk samtaleteori Systemisk samtaleteknikker Terapeutens / pædagogens rolle

6 Overskrifter: Baggrund for systemisk teori Systemisk samtaleteori Systemisk samtaleteknikker Terapeutens / pædagogens rolle Terapi / pædagogik

7 Overskrifter: Baggrund for systemisk teori Systemisk samtaleteori Systemisk samtaleteknikker Terapeutens / pædagogens rolle Terapi / pædagogik Videoeksempler

8 Baggrund for Systemteori

9 Definition af systemteori ”Dens grundtanke er, at man ved undersøgelse af bestemte fænomener bør betragte dem som dele af en helhed. Delenes relationer til hinanden er af stor og ofte afgørende betydning for helhedens natur og funktion.” (Nyt psykologisk leksikon 1995)

10 Systemteori: Baggrund Maturana, Humberto (1928- ) Biolog, Cybernetiker

11 Systemteori: Baggrund Bateson, Gregory (1904-1980) Antropolog, Cybernetiker. Forskede i 1950-60´erne i kommunikation.

12 Baggrund Boscolo, Luigi. Psykiater, Milan Systemic Family Therapy: Conversations in Theory and Practice (1987) Milanometoden

13 Systemisk samtale: Teori

14 Autopoesis: Systemet er selvrefererende.

15 Systemisk samtale: Teori Når et system er fastlåst er det i Homeostase.

16 Systemisk samtale: Teori Når et system er fastlåst, er det i Homeostase. ”fejl” / ”sygdom” i systemet er en ukorrekt forestilling om årsagssammenhænge. Denne årsagssammenhæng er lineær.

17 Systemisk samtale: Teori Linær forståelse: En virkning kommer efter en årsag.

18 Systemisk samtale: Teori Linær forståelse: En virkning kommer efter en årsag. Eksempel: Mandens drikkeri skyldes konens depression

19 Systemisk samtale: Teori Cirkulær forståelse: En hændelse A er, er årsagen til hændelse B, og B er samtidig årsag til hændelse A.

20 Systemisk samtale: Teori Eksempel på cirkulær forståelse: Når manden føler mindreværd, drikker han.

21 Systemisk samtale: Teori Eksempel på cirkulær forståelse: Når manden føler mindreværd, drikker han. Når manden er fuld, bliver konen ked af det og isolerer dig fra manden.

22 Systemisk samtale: Teori Eksempel på cirkulær forståelse: Når manden føler mindreværd, drikker han. Når manden er fuld, bliver konen ked af det og isolerer dig fra manden. Når konen isolerer sig fra manden, føler han sig mere uduelig og drikker mere.

23 Systemisk samtale: Teori Eksempel på cirkulær forståelse: Når manden føler mindreværd, drikker han. Når manden er fuld, bliver konen ked af det og isolerer dig fra manden. Når konen isolerer sig fra manden, føler han sig mere uduelig og drikker mere. Når manden er mere fuld, isolerer konen sig mere og bliver deprimeret.

24 Systemisk samtale: Teori Konsekvens af cirkulær forståelse: Enhver beskrivelse af et individ må omfatte både individet og omgivelserne.

25 Systemisk samtale: Teori Konsekvens af cirkulær forståelse: Enhver beskrivelse af et individ må omfatte både individet og omgivelserne. I et system (familie) studeres relationer frem for de enkelte medlemmer.

26 Systemisk samtale: Teori Konsekvens af cirkulær forståelse: Enhver beskrivelse af et individ må omfatte både individet og omgivelserne. I et system (familie) studeres relationer frem for de enkelte medlemmer. Individet er ikke født med problemer. De skabes og vedligeholdes i systemet. Onde cirkler.

27 Systemisk samtale: Teori Konsekvens af cirkulær forståelse: Enhver beskrivelse af et individ må omfatte både individet og omgivelserne. I et system (familie) studeres relationer frem for de enkelte medlemmer. Individet er ikke født med problemer. De skabes og vedligeholdes i systemet. Onde cirkler. En ændring ét sted i systemet kan medføre en ændring et andet sted i systemet. Sneboldeffekt.

28 Systemisk Samtaleteknik

29 Systemisk samtaleteknik Cirkulære spørgsmål: Eksempel: Hvad vil din mand lægge mærke til, når du har fået løst det her problem?

30 Systemisk samtaleteknik Cirkulære spørgsmål anvendes også i ene-terapi for at gøre klient opmærksom på omgivelsernes forstærkende effekt – både på gode og onde cirkler.

31 Systemisk samtaleteknik Triadiske spørgsmål: Eksempel: Spørgsmål til et barn: Hvad gør far når mor bliver vred?

32 Systemisk samtaleteknik Reframing / positiv omformulering: Terapeuten introducerer en alternativ og positiv forståelse af problemet.

33 Systemisk samtaleteknik Reframing / positiv omformulering: Terapeuten introducerer en alternativ og positiv forståelse af problemet. Eksempel: Hvis vi tænker på at dette barn ikke er alvorligt forstyrret, men i stedet har en livlig fantasi, hvordan skal vi så forholde sig til ham?

34 Systemisk samtaleteknik Hypotetiske spørgsmål: Anvendes når klient ikke kan finde undtagelser på det formulerede problem.

35 Systemisk samtaleteknik Hypotetiske spørgsmål: Eksempel 1: Hvis du vågner op og opdager at dit problem er forsvundet, hvordan vil du så lægge mærke til at der er sket en ændring?

36 Systemisk samtaleteknik Hypotetiske spørgsmål: Eksempel 2: Hvad vil din kone lægge mærke til er forandret?

37 Systemisk samtaleteknik Hypotetiske spørgsmål: Eksempel 3: Hvad vil din kone gøre anderledes, som et resultat af de ændringer hun har bemærket hos dig?

38 Systemisk samtaleteknik Mål for den systemiske samtale: At tilføre systemet ny viden om sig selv.

39 Systemisk samtaleteknik Mål for den systemiske samtale: At tilføre systemet ny viden om sig selv. Konsekvens: Ny viden kan skabe forandring.

40 Opsamling: Systemisk samtale Centrale begreber: Cirkulær forståelse af problemet Cirkulære og triadiske spørgsmål Reframing / Positiv omformulering Hypotetiske spørgsmål Undersøgelse af relationer ikke individ

41 Pædagogens / terapeutens rolle

42 Pædagogens (terapeutens) rolle At stille spørgsmål og lytte (ikke give svar)

43 Pædagogens (terapeutens) rolle At stille spørgsmål og lytte (ikke give svar) At udtrykke minimal berøring over for klienten.

44 Pædagogens (terapeutens) rolle At stille spørgsmål og lytte (ikke give svar) At udtrykke minimal berøring over for klienten. Neutralitet: Antage forskellige synspunkter for ikke at blive suget ind i systemet (problemet)

45 Dilemma En risiko ved at anvende systemisk metode, er at man ser bort fra særlige omstændigheder der ikke kan løses i systemet.

46 Pædagogik / Terapi ?

47 Lærerens/vejlederens (Pædagogens) opgave: Ved hjælp af kognitive og didaktiske strategier at formidle "stoffet" til eleverne (Lars Ole Bonde)

48 Pædagogik / Terapi ? Lærerens/vejlederens (Pædagogens) opgave: Ved hjælp af kognitive og didaktiske strategier at formidle "stoffet" til eleverne Være garant for en faglig læreproces i overensstemmelse med fagbeskrivelsen (Lars Ole Bonde)

49 Pædagogik / Terapi ? Lærerens/vejlederens (Pædagogens) opgave: Ved hjælp af kognitive og didaktiske strategier at formidle "stoffet" til eleverne Være garant for en faglig læreproces i overensstemmelse med fagbeskrivelsen Styre læringsprocessen i forhold til det faglige mål (Lars Ole Bonde)

50 Pædagogik / Terapi ? Terapeutens opgave: Ved hjælp af empati og intuition at forstå klientens problemer og vælge en arbejdsstrategi (Lars Ole Bonde)

51 Pædagogik / Terapi ? Terapeutens opgave: Ved hjælp af empati og intuition at forstå klientens problemer og vælge en arbejdsstrategi Være garant for en personlig udviklingsproces (Lars Ole Bonde)

52 Pædagogik / Terapi ? Terapeutens opgave: Ved hjælp af empati og intuition at forstå klientens problemer og vælge en arbejdsstrategi Være garant for en personlig udviklingsproces Skabe et arbejdsklima, hvor klienten kan arbejde hen imod sit personlige mål. (Lars Ole Bonde)

53 Pædagogik / Terapi ? ….den afgørende skillelinje mellem undervisning og terapi går der, hvor det skal afgøres, af læreren, om og hvordan ubevidst materiale skal have plads i undervisningen…. (Lars Ole Bonde)

54 Pædagogik / Terapi ? …Efter min mening vil det ganske ofte ske i … undervisning, at ubevidst materiale gøres eller bliver bevidst for eleven..… (Lars Ole Bonde)

55 Pædagogik / Terapi ? …Men læreren skal afholde sig fra psykologisk bearbejdelse af dette ubevidste materiale, hvad enten det optræder i form af dybt personlige indlæg i en diskussion, symbol ladede tegninger eller drømme, gråd eller aggressivitet… (Lars Ole Bonde)

56 Pædagogik / Terapi ? ….læreren skal kunne rumme (containe) elevernes forskelligartede personlige udsagn. Men hun skal hverken problematisere, spejle eller bearbejde dem. (Lars Ole Bonde)

57 Filmklip

58 Er der i filmen eksempler på: Cirkulær forståelse af problemet Cirkulære og triadiske spørgsmål Reframing / Positiv omformulering Hypotetiske spørgsmål Undersøgelse af relationer ikke individ

59 Stoppestedet Landsforeningen Sind ”Stoppestedet er et værested for voksne sindslidende. Her er der en masse hyggelige og spændende aktiviteter i gang. Ind imellem er der også udflugts ture, og aktiviteter udenfor Stoppestedets bygning.” www.stoppestedet.info

60 Værestedet Stoppestedet Odense Organisation Stoppestedet er en selvejende institution. Driften af Stoppestedet betales af Odense Kommune i henhold til indgået driftsoverenskomst. Stedet drives af en bestyrelse med repræsentanter fra SIND, fra brugerne af Stoppestedet og fra Odense Byråd. www.stoppestedet.info www.stoppestedet.info

61 Værestedet Stoppestedet Odense Værested Åben rådgivning Telefonrådgivning

62 Værestedet Stoppestedet Odense Telefonrådgivning: –Kurser i systemisk samtaleteknik –Supervision af konsulenter.

63 Værestedet Stoppestedet Odense Telefonrådgivning: –Kurser i systemisk samtaleteknik –Supervision af konsulenter. –Konsulenter samles i supervisionsgruppe.

64 Litteratur og referencer Sind ”Stoppestedet”, Odense www.stoppestedet.info (29. nov. 07)www.stoppestedet.info Landsforeningen Sind www.sind.dk (29. nov. 07)www.sind.dk Bonde, Lars Ole ”Oplysning Oplevelse Oplivelse” artikel fra Debathæfte om vejledning. Århus: Daghøjskolen af 1982. www.birgittegammeltoft.dk/artiklernye/artikler/oplysning_oplevelse_oplivelse.htm Boscolo, Luigi ”Systemisk familieterapi - Milanometoden : samtaler om teori og praksis”, Hans Reitzel, 1991 Dige, Jes Sorgens ansigt : den nødvendige samtale med børn i sorg Kræftens Bekæmpelse, 2004. (Om sorg) Bog + DVD Holme, Mogens ”Fra problem til løsning : samtalebehandling på systemisk grundlag” 1. udgave, 5. oplag. Akademisk Forlag, 2000

65 Denne PowerPoint præsentation med relevante links kan downloades fra hjemmesiden: www.bentnielson.dk se menu: Undervisning HPS side:Systemisk samtale


Download ppt "Systemisk Samtale. Overskrifter: Baggrund for systemisk teori."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google