Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Dato: Dok.nr. Titel: Aktiv hver dag Hverdagsrehabilitering i Hedensted kommune.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Dato: Dok.nr. Titel: Aktiv hver dag Hverdagsrehabilitering i Hedensted kommune."— Præsentationens transcript:

1 Dato: Dok.nr. Titel: Aktiv hver dag Hverdagsrehabilitering i Hedensted kommune

2 Dato: Dok.nr. Titel: Overskrift på KL’s hjemmeside fra 2010 ”Med fokus på borgernes ressourcer og hjælp til selvhjælp har Fredericia Kommune sat sig for at ændre på forudsætningerne for fremtidens pleje. Projekt ”Længst Muligt I Eget Liv” udfordrer og styrker svage borgere og giver kommunekassen en besparelse.”

3 Dato: Dok.nr. Titel: Spare-øvelse? Hverdagsrehabilitering er ikke en spare- øvelse. Det er en investering. Fokus ligger på at hjælpe borgere til at klare sig bedre og længere. Besparelsen er en behagelig bivirkning.

4 Dato: Dok.nr. Titel: Fra Fredericia til hele landet Nu har alle kommuner i Danmark indført Hverdagsrehabilitering på ældreområdet. Hedensted kommune var den 2. sidste kommune i landet, som gik i gang med Hverdagsrehabilitering. Gældende fra d. 1.-1.-15 er der lovgivet om, at kommunen skal tilbyde rehabiliteringsforløb forud for bevilling af hjemmehjælp, hvis det vurderes at kunne forbedre borgerens funktionsevne.

5 Dato: Dok.nr. Titel: Aktiv Hver Dag - Hverdagsrehabilitering i Hedensted kommune. ”Længst muligt i eget liv" var mottoet for hverdagsrehabiliterings-projektet i Hedensted kommune. Det blev politisk besluttet i 2012. Siden har projektet skiftet navn til ”Aktiv Hver Dag”

6 Dato: Dok.nr. Titel: Aktiv Hver Dag Projekt og organisering 1. del har kørt siden 2013. Alle nye ansøgere til personlig og praktisk hjælp og madservice visiteres af Aktiv Hver Dag Nye. 2. del er startet januar 2014. Både ude- og inde-personale kommer på kursus i hverdagsrehabilitering. Aktiv Hver Dag Nye fortsætter. Aktiv Hver Dag Øst, Midt og Vest er oprettet med 1 visitator og 1 ergoterapeut i hvert distrikt til de nuværende visiterede udeboende borgere med hverdags rehabiliterings potentiale Plejecentre: Der er ansat 2 terapeuter, som skal supervisere plejecentrene 3. del: Drift fra 2016

7 Dato: Dok.nr. Titel: Hvad er Hverdagsrehabilitering? Definition: ”Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. Formålet er, at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger og består af en koordineret, sammenhængende og videns baseret indsats.” En måde at hjælpe borgeren med at genskabe et godt og sammenhængende hverdagsliv på trods af sygdom eller svækkelse.

8 Dato: Dok.nr. Titel: En historie fra det virkelige liv Historien om Nancy

9 Dato: Dok.nr. Titel: Visitationsbesøg Ved visitationsbesøg udfyldes funktionsvurdering – fællessprog 2 Funktionsvurderingen er et redskab til at få afklaret og beskrevet borgerens funktionsevne. Man kommer omkring alle de væsentlige områder fx arbejde, sociale kontakter, aktiviteter, mad og drikke, personlig pleje, daglig husførelse, indkøb, mobilitet, hjemmets indretning mv..

10 Dato: Dok.nr. Titel: Besøg efter udskrivelsen fra sygehuset Nancy har brækket venstre lårben og er opereret herfor. Hun har smerter i benet og er bange for at falde igen. Hun kan stå og hun gå ved rollator, men ikke ret længe. Hun har svært ved at bukke sig pga. smerter. Hun har nedsat kraft i venstre hånd efter tidligere blodprop i hjernen.

11 Dato: Dok.nr. Titel: Nancys ønsker: Nancys største ønske er at komme til at klare sig selv igen.

12 Dato: Dok.nr. Titel: Nancys mål Selv at kunne klare af- og påklædning Selv at kunne klare bad Selv at kunne tilberede den varme mad Selv at kunne gå til arrangementer i fælleshuset At kunne gøre rent som før

13 Dato: Dok.nr. Titel: Citat fra borger Mennesker, der ikke bliver brugt, dør


Download ppt "Dato: Dok.nr. Titel: Aktiv hver dag Hverdagsrehabilitering i Hedensted kommune."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google