Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Angst Søndersø, onsdag den 2. december 2015 Mette Sloth, Psykiatrisk Afdeling Middelfart.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Angst Søndersø, onsdag den 2. december 2015 Mette Sloth, Psykiatrisk Afdeling Middelfart."— Præsentationens transcript:

1 Angst Søndersø, onsdag den 2. december 2015 Mette Sloth, Psykiatrisk Afdeling Middelfart

2 Angst Angst er en kropslig og psykisk alarmreaktion, der signalerer fare En almindelig angstreaktion har et afgrænset forløb med en naturlig afslutning: En mor står ved en befærdet vej med sit lille barn i hånden. Barnet vrister sig fri, Moren bliver fokuseret og anspændt og får hurtigt fat i sit barn. Angsten kan fungere uhensigtsmæssigt som falsk alarm Cirka 20% af befolkningen lider af en angsttilstand

3 Hvornår er der tale om en angstlidelse? Angst bliver en lidelse, når forsøg på at håndtere angsten eller kilden til angsten går ud over: Sociale relationer og familieliv Arbejdsliv Fritidsaktiviteter Typer af adfærd i forhold til angst: Flugt Undgåelse sikkerhedsadfærd

4 Patologisk angst Overvurderer sandsynlighed for fare En mor har mange invaderende indre billeder og tanker om at hendes børn kommer til skade i trafikken. Hun bekymrer sig om det mange gange om dagen og lader dem ikke gå udenfor alene, og transporterer dem helst i bil Undervurderer egen mulighed for at cope med situationen eller angsten Undervurderer muligheden for at få hjælp i situationen

5 Fra angst til angstlidelse Angst Fornemmelse af fare/trussel Fokus på fare/trussel Agtpågivenhed Midlertidig overdrevet tænkning Angstlidelse Overvurdering af fare og af farens konsekvenser. Undervurdering af evnen til at klare sig Rumination, bekymring, vedvarende tanker og mentale billeder vedrørende trusler Frygt for at miste kontrol, blive sindssyg, være syg. Vedvarende tjekken Vedvarende forvrænget tænkning, katastrofetanker, selektiv opmærksomhed, dikotom tænkning

6 Angsttilstande Panikangst Delvist uforudsigelige panikanfald med deraf følgende angst for angsten og bekymringer om, hvad anfaldet betyder Agorafobi Frygt for situationer hvor man ikke kan undslippe eller få hjælp i tilfælde af et panikanfald Socialfobi Frygt for samvær med andre, specielt situationer, hvor man bliver genstand for vurdering eller opmærksomhed Enkelfobi Urealistisk frygt begrænset til bestemte situationer, fx tandlæger, edderkopper, fly

7 Angsttilstande, fortsat Generaliseret angst Vedvarende ængstelige bekymringer, som ikke er begrænset til særlige situationer eller omstændigheder Obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD) Tvangstanker og tvangshandlinger Posttraumatisk belastningsreaktion Forsinket/forlænget krisereaktion efter traumatisk begivenhed

8 Sårbarhed- / stressmodellen

9 Generelle angstsymptomer De fysiske symptomer befinder sig på et kontinuum, de optræder i mildere form ved en almindelig angstreaktion og mere udtalt ved selve angstlidelserne Autonome symptomer: - Hjertebanken, sveden, rysten, mundtørhed Symptomer fra bryst og mave: - Åndenød, kvælningsfornemmelse, trykken/smerte i brystet, kvalme, uro i maven Psykiske symptomer: - Svimmelhed/ørhed, uvirkelighedsfølelse, frygt for at blive sindssyg, dødsangst Almene symptomer: - Varme-/kuldefornemmelse, sovende fornemmelser Spændingssymptomer: - Muskelspændinger, rastløshed, anspændthed, psykisk spændingsfølelse, synkebesvær

10 Katastrofefortolkninger Almindelige fænomener bliver fortolket som tegn på en forestående katastrofe (psykisk eller fysisk) Hjertet galoperer: Jeg er ved at få et hjerteanfald Partneren er forsinket: Der må være sket en ulykke Skal til fest og ryster på hænderne: De vil opfatte mig som et nervevrag Rører ved en rød plet: Jeg er smittet med HIV

11 Den kognitive diamant Tanker Krop Følelser Adfærd

12 Angstens onde cirkel

13 Undgåelses-/sikkerhedsadfærd

14 “Jeg lider af en dødelig hjertefejl” Angst/tristhed Læser om hjertelidelser og symptomer Tjekker mit blodtryk Diskuterer med mig selv Søger forsikring: spørger min læge Spekulerer over konsekvenser Trækker vejret forsigtigt, får ikke pulsen op Hyper-opmærksomhed “mit hjerte slog et ekstra slag”

15 Den psykoterapeutiske behandling Kognitiv adfærdsterapi Kognitiv adfærdsterapi lægger vægt på tænkningens og adfærdens betydning for følelseslivet og for psykiske problemer Følelser og adfærd afhænger i høj grad af hvordan information fra omverden, kroppen og psyken bearbejdes Mennesker lider af angst, fordi de opfatter situationer som mere farlige end de reelt er Behandlingen har til formål at udvikle og afprøve alternative antagelser

16 Centrale metoder Psykoedukation - Viden om lidelsen – fælles forståelse Omstrukturering - Forandring af tænkningen så den bliver realistisk og selvunderstøttende (fra negative automatiske tanker til realistiske, selvunderstøttende tanker og modificering af angstantagelser) Eksponering - At udsætte sig for de angstantagelser og situationer, som man er bange for Responshindring - Afstå fra undgåelse og sikkerhedsadfærd

17 Teori A vs. Teori B Teori A: der er en reel fare Teori B: jeg er overdrevet bange for og bekymret for at noget er farligt Behandlingens mål: sammen med patienten at undersøge hvorvidt teori A er sand, for derefter at hjælpe patienten til at leve efter teori B

18 Eksponering og responshindring  Er planlagt  Giver ubehag/angst, som ikke skal bekæmpes, ”lettes” eller distraheres  Foregår hyppigt og med korte mellemrum  Skal være så langvarig at angsten falder  Skal fra en start helst score minimum 5/6 på en skala fra 0-10 18

19 Eksponering Gentagen, systematisk udsættelse for angstvoldende situationer, hvor man afstår fra undgåelse og sikkerhedsadfærd Der finder gradvist en tilvænning sted, angsten reduceres, og angstantagelserne og negativ automatisk tænkning bliver undersøgt/afkræftet

20 20 Eksponeringsplan Mål: at kunne handle alene i butikker Aktuel sikkerhedsadfærd: have telefon og vandflaske med, have partner med, undgå myldretid, skynde sig Forventet angst 0-10 1Handle i den lokale kiosk 2Gå i kvickly på Silkeborgvej klokken 12 uden brug af sikkerhedsadfærd 3Gå i kvickly på Silkeborgvej klokken 17 uden brug af sikkerhedsadfærd 4 Køre i Bilka klokken 17 uden brug af sikkerhedsadfærd 5Gå i Rosengårdscentret klokken 17 uden brug af sikkerhedsadfærd 10 EKSEMPEL 5 5-6 7 9-10

21 Angstudvikling over tid Eksponeringstid Angstniveau Tidspunktet for eksponering

22 Symptom/problemregistrering – ugeskema Dato Formiddag Eftermiddag Aften Nat

23 Problemsituation – analyse og omstrukturering SituationFølelse(r)Negative automatiske tanker AdfærdAlternative tanker Resultat

24 Interoceptiv eksponering ØvelseVarighed (sekunder) Ubehag (0-10) Angst (0-10) Lighed (0-10) Hyperventilere 60 Trække vejret gennem sugerør 60 Holde vejret 30 Ryste hovedet fra side til side 30 Sænke hovedet ned mellem benene og rette sig op 30 Løbe på stedet 60 Spænde alle muskler 60 Dreje rundt om sig selv 60 Fokusere på et punkt på væggen eller på eget spejlbillede 90

25 Tak for i dag! Mette Sloth Mette.sloth.hylleberg@rsyd.dk


Download ppt "Angst Søndersø, onsdag den 2. december 2015 Mette Sloth, Psykiatrisk Afdeling Middelfart."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google